HET GEZONDHEIDSONDERZOEK

 

INFORMATIE OVER HET ONDERZOEK

Je hebt een verzoek gekregen om deel te nemen aan een gezondheidsonderzoek van Beter Leven. Je kunt alleen ‘ja’ op dat verzoek zeggen als je daar goed over bent geïnformeerd. Alle informatie die je nodig hebt staat in dit document.  We vragen je daarom dit aandachtig door te lezen, samen met de voorwaarden en het privacyreglement van Beter Leven. Je kunt dan een weloverwogen besluit nemen over je deelname aan het onderzoek.

Heb je toch nog vragen naar aanleiding van deze informatie, dan beantwoorden we die graag. Neem via het e-mailadres beterleven@beter.com of telefoonnummer 088-9090200 contact met ons op.

 

Deze informatie geeft een beeld van:

  • het doel  en de reikwijdte van het gezondheidsonderzoek,
  • het onderzoek zelf,
  • de bescherming van vertrouwelijke gegevens.

 

DOEL EN REIKWIJDTE VAN HET GEZONDHEIDSONDERZOEK   

Doel: gezonde werknemers en werkomstandigheden   

Het gezondheidsonderzoek van Beter Leven wordt je aangeboden door je werkgever. Het geef je inzicht in je gezondheid en het geeft je werkgever inzicht in eventuele tekortschietende arbeidsomstandigheden. Wijkt je gezondheid af, dan biedt Beter Leven, indien je een 2 sterren onderzoek hebt  ondergaan, je mogelijk een coachingstraject aan om je gezondheid te verbeteren. Dit hangt af van de afspraken die je werkgever met Beter heeft gemaakt.

Geen gezondheidsgarantie   

Met het gezondheidsonderzoek kan Beter Leven belangrijke aandachtspunten en risico’s met betrekking tot je gezondheid aanwijzen. Dat neemt niet weg dat de mogelijkheid blijft bestaan dat je, ondanks een gunstige biologische leeftijd en/of een lage risicoscore, toch een ziekte hebt of deze ontwikkelt. Ook eventueel aanvullend diagnostisch onderzoek geeft geen 100 procent zekerheid.

Wetenschappelijk en up -to -date   

Het gezondheidsonderzoek van Beter Leven is gebaseerd op actuele, internationale wetenschappelijke inzichten over ziekteprocessen en factoren die de gezondheid bevorderen of bedreigen. Op advies van een internationale wetenschappelijke raad worden de berekeningen en de adviezen jaarlijks herzien en aangepast.

 

HET ONDERZOEK ZELF   

Lees goed door welk onderzoek voor jou van toepassing is.

 

QUICKSCAN

Heb je een QuickScan bij Beter Leven aangeboden gekregen, dan kun je je aanmelden op de site van Beter Leven om een account aan te maken. Het invullen van een mobiel telefoonnummer is verplicht omdat je voor het  inzien van de uitslag, niet alleen je zelfgekozen wachtwoord nodig hebt, maar ook een veiligheidscode die per SMS wordt verzonden. Het zijn  immers  vertrouwelijke medische gegevens. Heb je een account aangemaakt, dan krijg je toegang tot een lijst met vragen over je gezondheid. Direct na het invullen van de vragenlijst kun  je de uitslag daarvan inzien.

 

1 STER GEZONDHEIDSONDERZOEK

Heb je een gezondheidsonderzoek bij Beter Leven aangeboden gekregen, dan kun je je aanmelden op de site van Beter Leven om een account aan te maken. Het invullen van een  mobiel telefoonnummer is verplicht omdat je voor het inzien van de uitslag, niet alleen je zelfgekozen wachtwoord nodig hebt, maar ook een veiligheidscode die per SMS wordt verzonden. Het zijn  immers vertrouwelijke medische gegevens. Heb je een account aangemaakt, dan krijg je toegang tot een lijst met vragen over je gezondheid. De vragenlijst is het eerste deel van het gezondheidsonderzoek.

Een afspraak maken

Heb je de vragenlijst ingevuld,  dan kun je meteen online een afspraak maken voor het tweede deel    van het onderzoek; het lichamelijk onderzoek. Kies zelf een locatie en tijdstip voor een afspraak.

Lichamelijk onderzoek

Tijdens het onderzoek neemt een medewerker van Beter Leven bloed bij je af door middel van een vingerprik, je bloeddruk wordt gemeten en je BMI berekend door middel van vaststellen van je gewicht, lengte en buikomvang.

De uitslag van het onderzoek

Op basis van de onderdelen van het onderzoek wordt een uitslag berekend. Zodra de uitslag bekend is ontvang je een e-mail met de mededeling dat  deze op de (beveiligde) internetsite gereed staat. De uitslag geeft je persoonlijke biologische leeftijd weer, het effect van veranderingen in je levensstijl en de uitslagen van de deelonderzoeken.

 

2 STER GEZONDHEIDSONDERZOEK

Heb je een gezondheidsonderzoek bij Beter Leven aangeboden gekregen, dan kun je je aanmelden op de site van Beter Leven om een account aan te maken. Het invullen van een mobiel telefoonnummer is verplicht omdat je voor inzien van de uitslag, niet alleen je zelfgekozen wachtwoord nodig hebt, maar ook een veiligheidscode die per SMS wordt verzonden. Het zijn  immers vertrouwelijke medische gegevens. Heb je een account aangemaakt, dan krijg je toegang tot een lijst met vragen over je gezondheid. De vragenlijst is het eerste deel van het gezondheidsonderzoek.

Een afspraak maken

Heb je de vragenlijst ingevuld,  dan kun je meteen online een afspraak maken voor het tweede deel van het onderzoek; het lichamelijk onderzoek. Kies zelf een locatie en tijdstip voor een afspraak.

Lichamelijk onderzoek

Tijdens het lichamelijke onderzoek neemt een medewerker van Beter Leven bloed bij je af,  je bloeddruk wordt gemeten, je BMI wordt berekend door middel van vaststellen van gewicht, lengte en buikomvang en  er wordt een elektrocardiogram (ECG) gemaakt.  De doktersassistente  stuurt het  bloedmonster samen met een urinemonster dat je tijdens het onderzoek hebt ingeleverd naar het laboratorium. De uitslagen van de monsters krijg je digitaal versleuteld toegestuurd en  verwerkt  in de uitslag van het onderzoek.

De uitslag van het onderzoek

Op basis van alle onderdelen van het onderzoek wordt een uitslag berekend. Zodra de uitslag bekend is ontvang je een e-mail met de mededeling dat deze op de (beveiligde) internetsite gereed staat. De uitslag geeft je persoonlijke biologische leeftijd weer, het effect van veranderingen in je levensstijl en de uitslagen van de deelonderzoeken.

Is je biologische leeftijd te hoog, dan nodigt Beter je uit voor een afspraak. Je bespreekt de uitslagen met de arts, je krijgt gelegenheid vragen te stellen en indien van toepassing gerichte adviezen om je levensstijl aan te passen.

 

COACHING

Is aanpassing van je levensstijl  aan te raden, dan kom je (indien vergoeding hiervoor met de werkgever is afgesproken)  in aanmerking voor coaching. Veel gezondheidsproblemen komen voort uit een bepaalde levensstijl. Je spreek t van tevoren doelen af en  werkt daar dan samen met een coach aan. Je wordt gedurende zes maanden begeleid door één van onze gezondheidscoaches. Aan het einde van het traject checkt Beter Leven nogmaals je gezondheid door middel van hermetingen. Zo zal er bijvoorbeeld ook opnieuw bloedonderzoek plaatsvinden. Op die manier kun je zien of je vooruit bent gegaan of dat er nog vervolgstappen nodig zijn.

 

DE BESCHERMING VAN VERTROUWELIJKE GEGEVENS

Dat werkgevers hun werknemers een gezondheidsonderzoek aanbieden leidt bij sommige werknemers wel eens tot argwaan. Wat wil mijn werkgever met dat onderzoek? Ze kunnen toch niet zomaar informatie over mijn gezondheid inzien? Wat gebeurt er trouwens met die informatie? Is het in veilige handen?

Wat is het belang van de werkgever?

Werkgevers hebben een tweeledig belang wanneer ze een gezondheidsonderzoek aanbieden.

Ten eerste zijn ze gebaat bij gezonde werknemers. Het is fijn voor werknemer én werkgever om te weten dat werknemers gezond zijn. Bovendien leiden gezonde werknemers tot minder verzuim en dus tot betere bedrijfsresultaten. Ten tweede kunnen werkgevers met de uitslagen van de onderzoeken aan betere werkomstandigheden bijdragen. De vragenlijst bevat vragen over die omstandigheden. Reageren meerdere werknemers negatief op sommige ervan, dan is dat voor  werkgevers een signaal om die te verbeteren.

Om wat voor gegevens gaat het?

Een deel van het gezondheidsonderzoek bestaat uit vragen over je medische geschiedenis, ziektes die mogelijk voorkomen in je familie, je levensstijl en je werkomstandigheden. Het fysieke onderzoek (urinetest, bloed afnemen, elektrocardiogram: van toepassing vanaf  het 2 ster onderzoek) levert bovendien gegevens over je huidige fysieke gezondheid op.

Je gegevens dienen uitsluitend om eventuele gezondheidsrisico’s zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen en je zogeheten biologische leeftijd te bepalen.

Krijgt mijn werkgever of de zorgverzekeraar de uitslag te zien?

De gegevens zijn vertrouwelijk en worden NOOIT versterkt aan de werkgever. De zorgverzekeraar krijgt de gegevens ook niet te zien. Omdat de verzekeraar mogelijk een deel van de kosten voor de werkgever vergoedt, hebben we je polisnummer en de naam van de verzekeraar nodig. Voor de werkgever maken we op verzoek een rapportage van de resultaten als het aantal deelnemers minimaal 50 is zodat de individuele deelnemers nooit herkenbaar zijn in het rapport. Je kunt overigens ook meedoen aan het gezondheidsonderzoek en aangeven dat je niet wilt dat je gegevens worden gebruikt voor een groepsrapportage.

Hoe garandeert Beter Leven dat de gegevens vertrouwelijk blijven?

Beter Leven behandelt je gegevens strikt vertrouwelijk. Dat blijkt al uit de versleuteling van de informatie en de beveiliging van de Beter Leven site.  Daarnaast mogen alleen jijzelf en de zorgverleners van Beter Leven ze inzien. Dat geldt eventueel ook voor je bedrijfsarts; hij of zij valt, net als alle andere zorgverleners van Beter, onder de medische geheimhoudingsplicht. Beter Leven hanteert overigens een privacyreglement. Deze kun je vinden op de website van Beter Leven: https://beter-leven.beter.comprivacy/

Akkoord gaan met algemene voorwaarden

Deelname aan het gezondheidsonderzoek is vrijwillig. Je bent dus niets verplicht.

Stem je er mee in, dan wil dat zeggen dat je ermee akkoord gaat dat je gegevens worden opgeslagen, (elektronisch) worden uitgewisseld met het laboratorium en in verband met vergoeding je naam en polisnummer mogelijk worden voorgelegd aan je zorgverzekeraar. De bewaartermijn van de gegevens bedraagt 15 jaar.

Je hebt altijd het recht je gegevens in te zien. Daarnaast kun je eisen dat eventuele feitelijke onjuistheden worden gecorrigeerd. Tot slot heb je het recht vernietiging van je dossier te eisen.