Meetbare resultaten

Preventieve gezondheidszorg door middel van gezondheidsonderzoeken en coaching heeft zich bewezen als een effectieve manier om mensen gezonder te maken. Gezond personeel is productiever, minder vaak ziek, gelukkiger en daardoor loyaler. Beter Leven: gezond personeel in een gezond bedrijf.

Leefstijl en arbeid in balans
Een literatuurstudie naar de invloed van leefstijlfactoren en (sub)cultuur op gezondheid, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en productiviteit. RIVM - 2008
Een kwestie van gezond verstand
Een advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het belang van preventie en gezondheid en de stimulering daarvan in arbeidsrelaties. SER - 2009

Behaalde resultaten Beter Leven
bij deelnemende organisaties

Onderzoek bij meer dan 2000 deelnemers van Beter Leven-programma.

 

 organisaties-resultaten-uitleg

Bereken en verlaag je biologische leeftijd

Op basis van een online vragenlijst en een lichamelijk onderzoek berekenen we de biologische leeftijd van de werknemer. Daarbij brengen we gezondheidsrisico’s, een levensstijlprofiel en een zogeheten mentale-  en werkbalans in kaart. Zo kunnen we aanbevelingen op maat doen om de biologische leeftijd te verlagen. Dit voorbeeld toont aanbevelingen en risico’s voor een 48-jarige man met een hoge bloeddruk en overgewicht.

Gezondheidsrisico’s

Hieronder een aantal gezondheidsrisico’s tot het tachtigste levensjaar van de voorbeeldpersoon. Links een aanbeveling aanvinken laat de impact op deze risico’s zien.

 • Hartziekte
 • Diabetes
 • Beroerte
 • Longkanker
 • Prostaatkanker
 • Darmkanker
jouw biologische leeftijd: 48 jaar
jouw biologische leeftijd is gereduceerd met:
0 jaar
Risico dat je niet kunt veranderen
Risico te wijten aan je levensstijl

Resultaten van gezondheidsonderzoeken

Alle deelnemers worden getest op maximaal 22 aspecten. Per aspect krijgen ze hierbij een score groen, oranje of rood toebedeeld. Na afloop van het coachingstraject kan zo de verbetering en de verlaagde biologische leeftijd worden bepaald.

kies_onderwerp

 • Bloeddruk
 • Cholesterol
 • Gewicht- en vetverdeling
 • Nierfunctie
 • Gezichtsvermogen
 • Gehoor
 • Dikkedarmkanker
 • Bewegingsapparaat
 • Familiair belaste kanker
 • Botontkalking
 • Longfunctie
 • Glucose
 • Alcohol
 • Bewegen
 • Roken
 • Voeding
 • Draagkracht & draaglast
 • Gemoedstoestand
 • Bloeddruk: 53% verbetering
 • Cholesterol: 30% verbetering
 • Gewicht en vetverdeling: 12% verbetering
 • Nierfunctie: 65% verbetering
 • Gezichtsvermogen: 44% verbetering
 • Gehoor: 23% verbetering
 • Kans op dikkedarmkanker: 60% verbetering
 • Bewegingsapparaat: 15% verbetering
 • Familiar belaste kanker: 24%
 • Botontkalking: 40% verbetering
 • Longfunctie: 33% verbetering
 • Glucose: 13% verbetering
 • Alcohol: 51% verbetering
 • Bewegen: 37% verbetering
 • Roken: 22% verbetering
 • Voeding: 32% verbetering
 • Draagkracht & draaglast: 26% verbetering
 • Gemoedstoestand: 33% verbetering